Restaureren

Restaureren van originele vintage espresso machines

We restore the past to save the future

Heeft uw een originele vintage Faema espressomachine uit de jaren 50 en 60 of kunt u er deze kopen? Wij kunnen hem weer mooi, werkend en betrouwbaar maken voor u.
Neem contact met mij op om van ideeën te wisselen. Ik kan u waarschijnlijk helpen. Er zijn verschillende manieren om uw espressomachine weer mooi te maken. Vaak bepaalt de staat waarin de machine zich in verkeert hoe hij gerestaureerd zal worden.

Do you have an original vintage Faema espresso machine from the 50s and 60s or can you buy one? We can make it beautiful, working and reliable again for you.
Contact me to exchange ideas. I can probably help you. There are several ways to make your espresso machine beautiful again. Often the condition of the machine determines how it will be restored.

Concours / Show

Bij dit niveau van restaureren gaan wij "all the way". Elk onderdeel op de machine wordt behouden en tot in de puntjes opgeknapt. Kapotte onderdelen worden gerepareerd, oud chroom wordt opnieuw verchroomd, een deuk wordt verwijderd, een kras wordt weggehaald en alleen als het echt moet wordt een kapot onderdeel vervangen door een ander origineel exemplaar. Als dit niet mogelijk is zal gekozen worden voor een vervanging van het onderdeel met een replica.

At this level of restoration we go "all the way". Every part on the machine is preserved and refurbished to perfection. Broken parts are repaired, old chrome is re-chromed, a dent is removed, a scratch is removed and only if it is really necessary, a broken part replaced by another original one. If this is not possible, a replacement of the part with a replica will be chosen. 

Museum

Bij dit niveau van restaureren gaan wij net als hierboven genoemd te werk alleen houd je meer van de huidige staat van de machine in stand. Een deukje of krasje maakt allemaal niet uit, kapotte onderdelen worden vervangen, als de machine maar compleet is met originele onderdelen. Het "leven" mag er best in zitten.  Echt beschadigde onderdelen worden wel gepolijst of van nieuw verf voorzien. De binnenkant van de machine wordt weer zo goed als nieuw.

At this level of restoration, we proceed as mentioned above, only you maintain more of the current state of the machine. A dent or scratch does not matter, broken parts will be replaced, as long as the machine is complete with original parts. "Life" may well be in it. Really damaged parts are polished or provided with new paint. The inside of the machine will be as good as new again.

Reviseren / Overhaul

Reviseren is eigenlijk niks anders dan een restauratie met nieuwe onderdelen. Vaak wordt voor een revisie gekozen als de machine te veel gebreken en mankementen heeft en veel originele onderdelen ontbreken. Het toevoegen van moderne technieken zoals automatisch vulsysteem, druk- of temperatuurmeters is een voorbeeld hoe een machine "geupdate" kan worden naar hedendaagse standaard en wens.

Revision is actually nothing more than a restoration with new parts. An overhaul is often chosen if the machine has too many defects and defects, many original parts are missing. Adding modern techniques such as automatic filling system, pressure or temperature gauges is an example of how a machine can be "updated" to contemporary standards and wishes.

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?
Curious about what we can do for you?

Stuur een mail     of   Bel +31 (0)6 250 945 49   of whatsapp