Automatisch boiler vulsysteem

Merk: Voor alle vintage Faema
Prijs: €325 exclusief BTW.

Automatisch boiler vulsysteem

Vroeger.. Toen was er nog niet zoiets handigs als een automatisch boiler vulsysteem. De boiler van de vintage espressomachines met vaste wateraansluiting wordt handmatig gevuld. Als je dit gewend bent dan is er natuurlijk niks aan de hand. Als je een tijdje vergeet de boiler bij te vullen is er ook nog steeds niks aan de hand. Maar als er meerdere mensen met de espressomachine werken dan gebeurt het nou eenmaal sneller dat dit vergeten wordt en dan kookt het verwarmingselement droog. Gevolg: kortsluiting door een door gekookt verwarmingselement en een bezoek van de monteur om alles weer te maken.

Met een automatisch boiler vulsysteem met droogkookbeveiliging voorkom je het risico dat de machine stuk gaat. Dus geen boze gezichten als iemand (en je weet nooit wie het heeft gedaan) is vergeten de boiler bij te vullen! Het ont zorgt én het bespaart geld!

De genoemde prijs geldt voor het inbouwen van het systeem op onze eigen espressomachines. Als u dit systeem op uw machine ingebouwd wil hebben, stuur dan een mail met informatie en foto’s van de betreffende machine voor een passende prijsopgaaf.

 

Automatic boiler filling system

Back in the days.. Back then there was no such thing as an automatic boiler filling system. The boiler of the vintage espresso machines with a fixed water connection is filled manually. If you are used to this, then of course there is nothing wrong. If you forget to top up the boiler for a while, there is still nothing to worry about. But if several people work with the espresso machine, it happens faster that this is forgotten and the heating element boils dry. Result: a short circuit due to a heating element that has boiled through and a visit from the mechanic to repair everything.

With an automatic boiler filling system with boil-dry protection, you prevent the risk of the machine breaking down. So no angry faces if someone (and you never know who did it) forgot to refill the boiler tank! It takes away the burden and it saves money!

The stated price applies to the installation of the system on our own espresso machines. If you want to have this system built into your machine, please send an email with information and photos of the machine in question for a suitable quote.